EduNet - Przedszkole Publiczne nr 12

Zaloguj

Godło szkoły

Przedszkole Publiczne nr 12

Adres:
ul. Jasna 6 33-100 Tarnów
Patron:
http://pp12.edunet.tarnow.pl/pl
Dyrektor:
mgr Urszula Piotrowska
Telefon:
(014) 622-17-78
Email:
dyrpp12@umt.tarnow.pl
WWW:
http://pp12.edunet.tarnow.pl/pl
Zlokalizuj szkołę w Google Maps
   Foto szkoły